Aik’irindo #7 – As batallas do avó

nos anos 50 tiveron lugar eventos no campo galego que hoxe nos relata unha testemuña presencial.
nun tempo no que a violencia facia parte do sistema de governo do pais, dous povos montaron a sua particular guerra.
Un anaco de historia do pais que nos conta Xesus.

arquivos: www.audiokiosk.fr/aikirindo
contacto: aikirindo@audiokiosk.fr